Alliantie Samen Sterk met Werk

Vrouwen Vooruit is partner van de vrouwenalliantie Samen Sterk met Werk. Deze alliantie is in augustus 2021 door de Gemeente Amsterdam geselecteerd om gendergelijkheid in werk te bevorderen in de hele stad. Onze stip aan de Horizon is meer vrouwen in Amsterdam economisch zelfstandig!
De alliantie bestaat uit Buurvrouwennetwerk Gaasperdam, stichting Malak, stichting Prachtvrouw, Vrouw en Vaart en Vrouwen Vooruit. Deze organisaties kennen elkaar al lang en weten vrouwen in de haarvaten van de stad te bereiken. We zijn verspreid over de stad

Waarom we deze alliantie startten

Ondanks positieve ontwikkelingen de afgelopen decennia, hebben vrouwen minder vaak betaald werk dan mannen. Ook is de verdeling van arbeid en zorg tussen vrouwen en mannen scheef. Hierdoor zijn vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan mannen.

Het bevorderen van arbeidsparticipatie van vrouwen is een direct middel om deze economische zelfstandigheid te vergroten. Dit kan schulden en armoede voorkomen, maakt vrouwen minder kwetsbaar voor seksueel en gendergerelateerd geweld en vergroot hun eigenwaarde, autonomie en keuzevrijheid. Door te investeren in de kansen voor vrouwen en moeders worden ook andere sociaal maatschappelijke problemen voorkomen. Daarnaast zijn de talenten natuurlijk een belangrijk arbeidspotentieel voor de samenleving.

Terugblik op twee jaar samenwerken

Ter afsluiting van de eerste 2,5 jaar alliantie hebben we een boekje gelanceerd. In dit boekje zijn resultaten, verhalen en aanbevelingen van ruim twee jaar samenwerken in de alliantie gebundeld.
Klik op de afbeelding om het (pdf) boekje in te kijken en/of te downloaden.

Wat doen we?

Tot december 2023 zijn rond de 350 vrouwen gestart met een empowermenttraject richting arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er ambassadeurs getraind die als rolmodellen andere vrouwen inspireren en motiveren om nieuwe stappen te zetten. Ook hebben we als partners kennis en expertise met elkaar gedeeld in kennissessies en twee bijeenkomsten voor het werkveld georganiseerd. Tenslotte hebben we inspirerende verhalen van vrouwen verzameld en gedeeld.
Vanaf januari 2024 mogen we verder van de gemeente! We gaan verder met het organiseren van empowermenttrajecten, het inzetten van ambassadeurs, het delen van inspirerende verhalen en het delen van onze kennis.
Daarnaast verdiepen we onze aanpak door ook naar de rol van mannen te kijken. De verdeling van betaalde arbeid en onbetaalde zorg, deelname van vrouwen aan het arbeidsproces en financiƫle zelfredzaamheid van vrouwen zijn niet alleen een zaak van vrouwen maar ook van mannen. Een stap vooruit van vrouwen is gebonden aan hun omgeving. Vrouwen willen soms wel, maar worden bijvoorbeeld tegengehouden omdat hun partner bang is om toeslagen kwijt te raken. Of de partner wil niet actief bijdragen aan de zorg voor de kinderen, wat het moeilijk maakt om arbeid en zorg te combineren. In een systemische benadering worden daarom ook mannen betrokken bij de arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarom hebben we gesprekken gevoerd met een aantal mannenorganisaties en Emancipator. Samen met hen gaan we een aantal pilots ontwikkelen en uitvoeren. In dialoogsessies met mannen en later ook met gemengde groepen (mannen en vrouwen samen) gaan we hierover in gesprek.
Klik hier voor de LinkedIn-pagina van de alliantie Samen sterk met Werk
De alliantie geeft regelmatig een nieuwsbrief uit. Via deze link kunt je je aanmelden voor deze nieuwsbrief.