Ondersteuning door een wijksteunvrouw aanvragen

Vanaf maart 2024 staan de wijksteunvrouwen klaar om ondersteuning te bieden.

Wijksteunvrouwen zijn er voor alle vrouwen uit West die (tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De ondersteuning is laagdrempelige en persoonlijk. De wijksteunvrouwen hebben verschillende culturele achtergronden en spreken vaak naast Nederlands, ook een andere taal (bijvoorbeeld Marokkaans, Turks, Tingrinja).

De wijksteunvrouwen zijn geen hulpverleners, maar bieden een luisterend oor en helpen bijvoorbeeld bij:

  • Zoeken naar leuke activiteiten om te doen in de buurt
  • Meer zelfstandig en actief worden
  • Ondersteuning bij een moeilijke periode in je leven
  • Wegwijs maken in de mogelijkheden (voorzieningen) in de buurt
  • Meegaan naar organisaties en instanties
  • Meegaan naar het ziekenhuis
  • Toeleiden naar (professionele) hulp

Aanmelden:

Je kan jezelf aanmelden als je ondersteuning van een wijksteunvrouw wil. Een verwijzer kan dit ook doen.

Voor aanmelden kan je contact opnemen met Bouchra Hajali (T: 06-35632883) of Jamaa Taharrasst (T: 06-35632881).

We maken graag een afspraak voor een intakegesprek. Daarna proberen we een goede match te maken.