Visie

In onze visie is participatie – meedoen aan de samenleving – dé sleutel tot emancipatie, integratie en ontwikkeling van (migranten)vrouwen.

Meedoen – in wat voor vorm dan ook – biedt kansen voor emancipatie, integratie en persoonlijke ontwikkeling.

Meedoen draagt o.a. bij aan:

  • voorkomen en tegengaan van eenzaamheid;
  • vergroten van het sociale netwerk;
  • ontwikkelen en inzetten van talenten;
  • een bijdrage leveren aan de samenleving;
  • vergroten zelfredzaamheid
  • vergroten van je zelfvertrouwen;
  • verbreden van je perspectief;
  • leren van de Nederlandse taal en
  • (stappen op weg naar) economische onafhankelijkheid.

Missie

Vrouwen Vooruit wil bijdragen aan een samenleving waarin (migranten)vrouwen in een kwetsbare positie actief mee kunnen doen aan de samenleving en zich kunnen ontwikkelen. De stichting biedt begeleiding en groepsactiviteiten gericht op zelfredzaamheid, empowerment, activering, (mentale) gezondheid en zelfontwikkeling van (migranten)vrouwen in Amsterdam West. Hiermee willen we uiteindelijk bijdragen aan de emancipatie in integratie van de vrouwen.  

Meedoen – in wat voor vorm dan ook – biedt kansen voor emancipatie, integratie en persoonlijke ontwikkeling.

Centraal uitgangspunt

Centraal uitgangspunt van Vrouwen Vooruit is dat alle vrouwen zich ontwikkelen en emanciperen op hun eigen tempo en eigen manier, die aansluit bij hun eigen waarden en identiteit. Wat emancipatie inhoudt voor een vrouw, kan uiteenlopen, evenals de wegen die daarheen leiden. De ondersteuning die Vrouwen Vooruit biedt, sluit daarom altijd aan bij het eigen pad en de eigen waarden van de vrouw. Dit is onzes inziens de enige manier om vrouwen te bereiken en daadwerkelijk te motiveren om stappen vooruit te zetten.

Koppeling theorie/onderzoek en praktijk

Ideeën voor nieuwe activiteiten en projecten ontstaan bij ons altijd in de praktijk, doordat wij een leemte of juist een kans signaleren. Vervolgens gaan we op zoek naar bestaande kennis, praktijkervaringen en onderzoek. De ontwikkelaars beschikken over een gedegen kennis van sociale processen gecombineerd met ruime praktijkervaring. Op basis hiervan ontwikkelen we interventies (activiteiten en projecten) die goed onderbouwd zijn én tegelijkertijd wortelen in de praktijk.

Werken vanuit de vragen en behoeften van vrouwen zelf

Door goed te luisteren, signaleren en analyseren pikken wij de vragen van vrouwen op en proberen – zoveel mogelijk samen met hen – een aanpak te formuleren die past hun vragen en behoeften.

Ontwikkeling en doorstroming staan centraal

Bij Vrouwen Vooruit staan ontwikkeling en doorstroom centraal. We stimuleren vrouwen om steeds ‘een stapje verder’ te zetten. Dit kan zijn binnen Vrouwen Vooruit, maar ook buiten Vrouwen Vooruit.

Korte lijnen, geen ‘bureaucratie’, flexibel

Vrouwen Vooruit is een kleine stichting. Hierdoor zijn de lijnen kort, de medewerkers toegankelijk en goed te bereiken en kunnen we flexibel en snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen. Dit vinden wij erg belangrijk en is een belangrijk onderscheid met grote organisaties.

Werken vanuit passie en betrokkenheid

De medewerkers zijn allen zeer betrokken bij het werken met en voor vrouwen. Dit vormt voor hen de drijfveer in hun werk. We hebben specifieke exptertise op dit gebied. En dat is te merken in ons werk.