VrouwenAcademie West

Vrouwen Vooruit is partner van de VrouwenAcademie West (VAW). De VAW is een samenwerkingsverband van organisaties in Amsterdam West die vrouwen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en participatie. De VrouwenAcademie West is niet een school, maar een netwerk van organisaties die actief zijn rond participatie, welzijn, scholing en werk.

De partners binnen de VrouwenAcademie West stellen in hun aanpak de vraag en de ambitie van de vrouw centraal. Met ondersteuning van VrouwenAcademie West volgt de vrouw, op basis van haar eigen ambitie, de juiste weg langs aanbod en mogelijkheden.

Werkwijze

De organisaties die bij de VAW zijn aangesloten, hebben een gezamenlijk doel. Zij benaderen de deelneemsters op dezelfde manier. Zij luisteren en stellen vragen. Altijd zoekend naar de kansen en mogelijkheden die er voor de deelneemster in het verschiet liggen. De organisaties die samen de VrouwenAcademie West vormen, vragen de geïnteresseerde vrouw wat ze kan en wat ze wil. Dan wordt er gezocht naar het beste aanbod in west om zo een persoonlijke leerroute uit te stippelen. Het maakt niet uit waar een vrouw ‘binnen komt’. Ze wordt altijd (warm) doorverwezen naar de activiteiten en ondersteuning die het beste bij haar passen.

Ook op collectief niveau wordt gekeken: welke behoeftes en vragen leven er onder de vrouwen? Hoe kunnen we hier ons aanbod zo optimaal mogelijk op aansluiten? Het luisteren naar behoeftes en signaleren van problemen, zorgt voor een up-to-date (gezamenlijk) aanbod en een dynamische werkwijze.
Elke partner beschikt over eigen kennis, ervaring en kunde. Door de bundeling van deze krachten en het samenwerken bij de VAW, kan op diverse vragen antwoord worden gegeven. We stemmen aanbod op elkaar af en ontwikkelen samen nieuwe projecten.

De VAW werkt ook samen met verschillende vrouwennetwerken en sleutelvrouwen die actief zijn in de wijken van West. Zij denken en organiseren mee met activiteiten vanuit de VAW en worden ondersteunt bij hun werkzaamheden.

De coördinator van Stichting Vrouwen Vooruit (Annemieke Winder) is ook de procescoördinator van de VrouwenAcademie West. Dit betekent dat zij de-spin-in-het-web is van de VAW. Ze coördineert, signaleert en verbindt.

Klik hier voor de website van de VrouwenAcademie West.

En klik hier voor de Facebookpagina.