Wijksteunvrouwen

Vrouwen Vooruit is eind 2023 gestart met het project Wijksteunvrouwen. Dit is een project voor-vrouwen-door-vrouwen! Wij signaleerden dat er behoefte is aan laagdrempelige ondersteuning van vrouwen die (een tijdje) een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ondersteuning die aansluit bij de persoonlijke omstandigheden en culturele achtergrond van vrouwen. Bijvoorbeeld uitleg en informatie (in de eigen taal) over activiteiten in de buurt. Een luisterend oor van iemand die jouw culturele achtergrond begrijpt en jouw moedertaal spreekt. Of iemand die meegaat naar een ziekenhuisbezoek als niemand in jouw omgeving dit kan doen.

Betrokken vrouwen uit West worden getraind om deze ondersteuning als ‘wijksteunvrouw’ te kunnen bieden. Voor-vrouwen-door-vrouwen dus! Vaak zijn zij al actief in een wijk zonder dat zij ‘de titel’ wijksteunvrouw hebben. Dit project biedt hen ondersteuning, (h)erkenning en waardering bij hun vrijwillige inzet in de wijk.

Wijksteunvrouwen zijn geen hulpverleners, maar bieden een luisterend oor en leiden toe naar activiteiten, voorzieningen en (professionele) hulp. Ze maken vrouwen wegwijs in de mogelijkheden en helpen hen om zelfstandiger te worden. Indien nodig, gaan ze mee naar organisaties en instanties.

Wijksteunvrouwen hebben de tijd en ruimte om vrouwen te ondersteunen die een professional vaak niet kan bieden. Zij kunnen vrouwen versterken totdat ze mee zelfredzaam zijn, hun sociaal netwerk vergoot is en ze zelf verder kunnen. Of de stap naar professionele ondersteuning durven en willen zetten. Zij kunnen de schakel zijn tussen de leefwereld van kwetsbare en geïsoleerde vrouwen en de (systeem)wereld van professionals.

De eerste groep vrijwilligers start in januari 2024 met de training. Vanaf maart kunnen zij gekoppeld worden aan een vrouw die een steuntje in de rug kan gebruiken.