Werkwijze

Intake

Alle vrouwen die bij Vrouwen Vooruit binnen komen krijgen een individueel gesprek. In dit gesprek kijken we wat de vraag en de behoefte van de vrouw is. Dit is voor iedere vrouw anders, variërend van meer contact met andere vrouwen naar begeleiding bij het zetten van stappen naar betaald werk.

Tijdens dit gesprek vertellen we ook meer over de cursussen, trainingen en trajecten van Vrouwen Vooruit.

De informatie uit het gesprek maakt duidelijk wat een vrouw wil en wat zij nodig heeft. We kijken of er binnen Vrouwen Vooruit een geschikte cursus, training of traject is of dat aanbod bij een andere organisaties beter bij haar past. Ook kijken we of het nuttig is om er andere organisaties of instanties bij te betrekken.

Vrouwen stromen na het gesprek dus door naar elders of binnen Vrouwen Vooruit voor een concreet vervolg als antwoord op haar vraag en behoefte.

Doorgaande leerlijn

Het is belangrijk dat de vrouwen in hun ontwikkelingsproces zo min mogelijk overlap, breuken of gaten ervaren. De doorgaande leerlijn draagt hieraan bij.

Intern

Vrouwen Vooruit werkt met een zogenaamde doorgaande leerlijn: de verschillende trainingen, cursussen en trajecten die wij bieden sluiten op elkaar aan en kunnen ‘achter elkaar geschakeld’ worden. De trainingen, cursussen en trajecten noemen wij ‘modules’. De ‘leerstof’ en het resultaat van de verschillende modules sluiten naadloos op elkaar aan.

Zo kunnen vrouwen nadat zij een stap vooruit hebben gezet een volgende stap zetten. Soms zal een vrouw direct na het afronden van een module verder gaan met een volgende module, soms zal dat op een later tijdstip zijn. Vrouwen zijn altijd welkom om na verloop van tijd terug te komen bij Vrouwen Vooruit om een volgende stap te zetten en een vervolg module te volgen.

Extern

Naast een interne leerlijn, werken we ook extern met een doorgaande leerlijn. Soms is het nuttig dat een vrouw een stap vooruit zet buiten Vrouwen Vooruit. Bijvoorbeeld een vervolg training bij een andere organisatie of vrijwilligerswerk in de wijk. We ondersteunen vrouwen om deze stappen te zetten. Vervolgens zijn vrouwen altijd welkom om terug te komen bij Vrouwen Vooruit als zij een volgende stap willen zetten, waar zij ondersteuning bij kunnen gebruiken.